Homework Session

- dodatni engleski za djecu i mlade
školskog uzrasta ( 6 do 18 godina)
- usmjereno na rješavanje specifičnih
zadataka iz engleskog jezika
- cjenovno povoljnije od instrukcija

Homework session zamišljen je kao dodatna, odnosno dopunska nastava iz engleskog jezika, ovisno o potrebama učenika. Tijekom sata, naši će učitelji pomoći učenicima u pisanju domaćih zadaća i savladavanju dijelova školskog gradiva koji učenicima nisu u potpunosti jasni. Sukladno željama i potrebama učenika, naglasak se stavlja na gramatiku, vježbanje i obogaćivanje vokabulara ili konverzaciju.

Trajanje jednog Homework sessiona je 60 minuta. Dolazak na sat roditelj obavezno treba najaviti, a sat se može polaziti tijekom cijele godine ili po kvartalima, ovisno o želji i potrebi učenika.

Za ovaj sat nisu potrebni nikakvi dodatni materijali već je dovoljno da učenik na sat dođe s onime što želi raditi, a naši će učitelji za učenike osigurati zadatke i aktivnosti koji će učenje engleskog jezika učiniti jednostavnim, zabavnim i uzbudljivim.

SET ZA UČENJE:
- knjige i gradivo koje želite usavršiti :D