Play On in English

- nastavljački tečaj za djecu od 7 do 10 godina
- nastavljački tečaj engleskog
- bogat vokabular engleskih riječi
- unapređenje osnova čitanja i pisanja

Nastavljački tečaj za učenike nižih razreda osnovne škole.

Play On In English nastavlja se na tečaj More English For All Children. Na ovom tečaju djeca usvajaju više od 1.000 engleskih riječi i pojmova, nauče sami formirati rečenične strukture i poboljšavaju naglasak. Tečaj se fokusira na obogaćivanje vokabulara i razvijanje povjerenja u upotrebu engleskog jezika te umjeće čitanja i pisanja osnovnih rečeničnih struktura.